Zoeken
Inschrijving nieuwsbrief
Contact Info

ekeren.transitie@gmail.com
 

Webbeheer Transitie Ekeren:
Erik Liekens erik.liekens@gmail.com
 

PostHeaderIcon Transitiegazet

22-1-2024

CO2-voetafdruk van big tech

Sarah Jhonson was op zoek naar info over broeikasgassen, en stootte in haar zoektocht op onze transitiegazet die door ruimtegebrek uit de menu was verdwenen en verder leefde als een losse pagina. Vandaar, via een mail, haar tip over de grote CO2-voetafdruk van grote bedrijven die sterk gelinkt zijn aan het internetgebruik. => https://www.websiteplanet.com/blog/big-tech-co2-emissions/
 

Plein Pétillant komt terug op 2, 3 en 4 augustus 2024

Het wordt zoveel leuker door de mensen die hier aan meewerken. Vandaar enkele vragen over de invulling.

  1. Denk je aan een film die je graag op het Kristus Koningplein vertoond wilt zien?
  2. Wens je deel te nemen aan de pop-up lokale duurzame initiatieven?
  3. Ben je muzikaal en wil je bij ons de sfeer erin brengen?

Antwoorden kan op ekeren.transitie@gmail.com.
Voor vraag 2 mag je monica.vandomburg@gmail.com in CC zetten.
Voor vraag 3 mag je sus.beckers@skynet.be in CC zetten.
 

 

20-6-2019

Investeren in hernieuwbare energie: REScoop of Fincoop?  Hier de vergelijking in woord en beeld.

 

 

 

Opinietekst Dirk Holemans

Wie? Coördinator van Denktank Oikos.
Wat? Burgercoöperaties voor hernieuwbare energie zitten in de lift, maar commerciële bedrijven maken misbruik van dat succes.

Het is ook uw wind

De Europese Commissie deelde ons land deze week een klets uit: ons Energie‐ en Klimaatplan is ondermaats (DS 19 juni). De uitstoot van broeikasgassen daalt te traag, we produceren te weinig hernieuwbare energie en bouwen te weinig windmolens. Dat laatste  loopt inderdaad niet van een leien dakje. In heel wat gemeenten stoten de plannen voor windmolens op fors protest. Soms niet geheel onterecht: er ontstaat zelden een draagvlak als mensen het gevoel hebben dat een top‐downbeslissing door hun strot wordt geduwd en als de baten naar een grootbedrijf en één lokale grondbezitter gaan.
Gelukkig bestaan er ook succesverhalen, bijvoorbeeld in Eeklo (DS 1 maart). Als je burgers op voorhand betrekt bij de opmaak van de plannen, hen mede‐eigenaar maakt van de windmolens en hen er mee de vruchten van laat plukken, zullen omwonenden zo goed als geen bezwaarschriften indienen. Door een puike samenwerking tussen het lokale bestuur en de coöperatie voor hernieuwbare energie (Rescoop) Ecopower voelen bewoners van Eeklo zich niet alleen betrokken, maar komt een deel van de meerwaarde ook ten goede aan de lokale gemeenschap. Een aanpak die steeds meer erkenning krijgt. Zo zei gewezen Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) op 14 mei: ‘Geen windmolens meer in Vlaanderen zonder de betrokkenheid van buurtbewoners.’ Hij verwees daarbij naar bestaande coöperatieve projecten waarin bewoners kunnen investeren en waaruit ze  voordeel halen.
Dat ecologische inzicht raakt elders meer en meer aanvaard. Het Nederlandse Klimaatplan stelt dat de helft van de nieuwe hernieuwbare energieproductie op land in handen moet komen van de lokale omgeving. Die ambitie is ook in ons land haalbaar, want het gaat goed met de Rescoops. Was Ecopower lang de eenzame pionier, dan heeft ondertussen bijna elke  streek en stad een eigen energiecoöperatie. Ze hanteren een unieke filosofie en omschrijven zich als ‘een autonome organisatie van burgers die hun gemeenschappelijke behoefte willen behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren’. Dat laatste is cruciaal voor het vertrouwen van burgers.

Appelbomen vs. conserven

Jammer genoeg maken commerciële bedrijven misbruik van het positieve imago dat de Rescoops hebben door zelf financieringscoöperaties op te richten. Die Fincoops blijven in handen van hun moederbedrijven met als doel hun hernieuwbare energieprojecten te financieren via achtergestelde leningen. Burgers verwerven daarbij zeggenschap noch eigenaarschap, terwijl ze wel risicokapitaal verschaffen aan het bedrijf dat de windturbines bezit in ruil voor een beperkt dividend. Het moederbedrijf gebruikt de coöperatie als een hefboom om meer rendement te kunnen maken op het eigen vermogen en als pr voor het windproject. Zo’n financieringsvehikel voldoet niet aan het coöperatieve principe van de autonome organisatie. Het bekendste voorbeeld van dat onzuivere participatiemodel is de Electrawinds‐coöperatie Groenkracht, waar de overheid miljoenen verloor en de coöperanten nog geen euro van hun inleg hebben teruggezien.
Om het met een metafoor duidelijk te maken: energiecoöperaties willen appelbomen die een jaarlijkse oogst opleveren om behalve de vruchten zelf ook appelmoes, appelsap en confituur te maken én om die onder elkaar te verdelen met een oogstfeest in de luwte van hun boomgaard. Fincoops bieden daarentegen een beleggingsproduct van een conservenfabriek met een kortingsbon voor een blik appelmoes in één bepaald grootwarenhuis. Het is duidelijk dat niet iedereen bereid is om appelbomen te ruilen voor conservenblikken.

Wind voor A

Dat onderscheid maakt het mogelijk om kritisch naar verschillende projecten te kijken. Zo gaf het Antwerpse Havenbedrijf onlangs een nieuwe concessie aan het windenergiebedrijf Vleemo om een windpark te ontwikkelen. Daartoe werd de Fincoop Wind voor A opgericht, burgers kunnen er aandelen van kopen. Een goede naamkeuze, want de Antwerpenaren hebben niets in de pap te brokken. Het is jammer dat niet gekozen is voor een project ‘Wind van A’, waarbij de stadsbewoners rechtstreeks deel kunnen uitmaken van de windprojecten. Nochtans ging de federatie van energiecoöperaties al twee jaar geleden op de koffie bij de bevoegde Antwerpse schepen om het participatiemodel toe te lichten.
Uiteraard is zo’n samenwerking tussen de Haven van Antwerpen en een privébedrijf legaal. Maar het is ook een gemiste kans. Of het nu de verkiezingsdebatten bij ons of de gele hesjes in Frankrijk zijn: steeds kwam de vraag boven hoe de factuur van de energietransitie zal worden verdeeld, wie bepaalt en wie betaalt. Burgers die aandelen kopen van ‘Wind voor A’ zullen waarschijnlijk wel een dividend ontvangen, maar het moederbedrijf blijft de touwtjes in handen houden. Van reële participatie die kan leiden tot opbouw van draagvlak is geen sprake.

Dat is jammer, want de vraag naar rechtstreekse burgerparticipatie groeit overal. Steeds meer gemeente‐ en provinciebesturen keuren besluiten goed om die te verankeren. En de Europese Unie heeft in haar nieuwe energiewetgeving voor het eerst een expliciete rol gegeven aan ‘citizen and renewable energy communities’. Het is aan de nieuwe Vlaamse regering om dat decretaal te verankeren. Meteen al een eerste lakmoestest voor de komende regering of ze het echt meent met burgerbetrokkenheid.

 

 

 

 

10-6-2017

Onze filmfragmenten van de workshop snoeien in Hof de Beuken

Met dank aan onze toegewijde lesgever Tom Van Steen en onze filmster van dienst Virginie Vanherle

video 01: 22 min 32 sec
video 02: 10 min 09 sec
video 03: 05 min 25 sec
video 04: 00 min 09 sec
video 05: 11 min 43 sec
video 06: 04 min 09 sec
video 07: 00 min 20 sec
video 08: 00 min 49 sec
video 09: 03 min 39 sec
video 10: 00 min 26 sec
video 11: 01 min 28 sec
video 12: 08 min 06 sec
video 13: 00 min 59 sec
video 14: 00 min 20 sec
video 15: 01 min 01 sec

 

 

 

 

12-4-2017

De Hoekakker: zachte recreatie, natuur en landbouw

Ons thema “ Eetbaar Ekeren – Zelfoogst” kan werkelijkheid worden.
Het is begonnen met een plan voor de Hoekakker. Naast bebouwing aan de rand wordt het binnengebied geschikt gemaakt voor zachte recreatie, natuur en landbouw.

Lokaal voedsel is ons ding.
Zonder praktische ervaring ga je op zoek naar expertise.
De Landwijzer, gespecialiseerd vormingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw en voeding in Vlaanderen, leek ons een mooi startpunt.

Mensen van de Landwijzer waren aanwezig op een filmavond over voedsel georganiseerd door stadslandbouw Antwerpen. Transitie Ekeren heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om de Hoekakker voor te stellen aan de aanwezigen.

Koen Doggen die in het laatste jaar van de opleiding van de Landwijzer zit, zag er wel iets in.

Koen heeft, na een bezoek aan de Hoekakker, zijn visie gedeeld met het district in aanwezigheid van transitie Ekeren en stadslandbouw Antwerpen.

Het is die visie, die Koen nu heeft omgezet naar een eindwerk ter afronding van zijn opleiding.
Op 24 april moet zijn eindwerk binnen zijn. Hopelijk kunnen we er over beschikken bij het participatiemoment over de parkinrichting van de Hoekakker op 22 april.

Nu alvast de visie van Koen ter kennismaking.

 

 

 

 

21-11-2016

Plannen voor een zelfoogstboerderij

De Stad wil een bestaand landbouwgebied van 18 ha omvormen tot een woon-en parkgebied (met waterbuffering).

In de parkplannen (12 ha) is, op vraag van Transitie Ekeren, een gedeelte voorzien voor kleinschalige stadslandbouw.

Vanuit Transitie Ekeren denken we hierbij aan een zelfoogstboerderij waarbij boer en buurt samenwerken om ‘in de achtertuin’ gezonde groenten te voorzien.

 
In het voorjaar van 2017 zal de invulling van het parkgedeelte verder in samenspraak vorm moeten krijgen.

Daarom zijn we op zoek naar een geïnteresseerde boer of boerin die zin heeft om in deze eerste fase met kennis van zaken de beste plek voor de boerderij mee uit te werken (bv. als thema voor een studieproject) en/of in een latere fase van deze mogelijkheid haar/zijn eigen landbouwproject te maken.


De informatie die door de Stad momenteel al werd verspreid over dit project:
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/80abdeff-b454-4695-8114-89d17dc5f68b/Panelen_InfomomentHoekakker_WEB.pdf

https://www.antwerpen.be/nl/info/57ea6ef69eb442d23b5d87ad/plannen-met-hoekakker-nieuw-park-en-woningen

 

 

 

 

24-8-2016

Sluiten van kringlopen

Sluiten van kringlopen is de manier om onze impact op de omgeving te beperken.

Een lovenswaardig voorbeeld in Amsterdam ter inspiratie.

 

 

 

 

3-5-2016

Vervanging van biomassa door zon en wind

Opgelet dit is geen betoog om meteen voor biomassa te kiezen.
Wel om systemen met elkaar te vergelijken om zo een juister debat te kunnen voeren.
Weg van de slogantaal die ons nu overspoeld.


Een biomassacentrale van 215 MW levert 1,7 miljoen MWh per jaar (1)
242 windmolens van 3 MW leveren 1,7 miljoen MWh per jaar (2)
7,5 miljoen PV panelen van 250 Wp leveren 1,7 miljoen MWh per jaar (3)


Of anders uitgedrukt heb je voor de vervanging 1 biomassacentrale van 250 MW, 726 MW aan windmolens  of 1.883 MWp aan zonnepanelen nodig.

Voor een bedrijfszekerheid die een beetje in de buurt komt van een biomassacentrale zal het een combinatie van zon en wind zijn.


Kijk eens naar zelfvoorzienende projecten dan merk je dat er altijd een technologie aanwezig is om energie te leveren op momenten dat er niet voldoende zon of wind is.

In het Duitse Feldheim is het biomassa.
http://nef-feldheim.info/biogas/?lang=en
http://nef-feldheim.info/biomass/?lang=en

Op Canarisch eiland El Hierro is het waterkracht onder de vorm van een pompcentrale.
http://www.baaz.nl/content/canarisch-eiland-als-eerste-ter-wereld-100-energie-onafhankelijk

In woestijngebieden kan zonnewarmte tijdens de dag worden opgeslagen in gesmolten zout voor 's nachts.
Zo kan er elektriciteit geproduceerd worden als de zon onder is.
https://www.youtube.com/watch?v=EfUZofkc0Mw
http://www.solarreserve.com/en/technology

Kijk zeker eens op blz 82 van het Nederlanse rapport “Nederland 100% duurzame energie in 2030” http://www.urgenda.nl/documents/rapport-nederland-100procent-duurzaam2030.pdf


Nog een tip:
Energieoverschotten omzetten naar brandstof om aanbodtekorten op te vangen. Energieoverschotten heb je wanneer het aanbod aan zonne- en/of windenergie hoger is dan het actueel energieverbruik.
http://www.antecy.com/
http://www.biosolarcells.nl/


Achtergrond:
http://pvda.be/sites/default/files/documents/2016/02/17/dossier_biomassa_versus_zon_en_wind_-_copie.pdf
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2693066/2016/05/02/Prof-nuanceert-Bourgeois-Voor-biomassacentrale-zijn-er-200-windmolens-nodig.dhtml


(1)
benuttingsgraad 90% of 7884 uren

(2)
jaarproductie wind 3 MW turbine = 7 000 MWh
Dit komt overeen met 726 MW aan windturbines
http://www.nwea.nl/factsheet-wind-op-land

(3)
jaarproductie paneel 250 Wp = 225 kWh per jaar
Dit komt overeen met 1883 MWp aan zonnepanelen
http://www.energiesparen.be/zonnepanelen
 

 


 

14-3-2016

De doorbraak van duurzaam

Een Tegenlicht reportage over duurzame energie. In een aantal landen is hernieuwbare energie al goedkoper dan fossiel. Voor de andere landen gebeurt dit in de nabije toekomst.

Enkel uitspraken als beeldverhaal.

 

 

 

 

7-2-2016

De bevolkingsgroei vanaf het jaar 1 tot 2050

Op deze interactieve kaart zie je de bevolkinggroei van 170 miljoen in het jaar 1 tot 9 miljard in 2050.

 

 

 

 

1-2-2016

Hoe de olie-industrie uiteindelijk de gehele wereld heeft veroverd.

Een documentaire geproduceerd door James Corbett van www.corbettreport.com en vertaald/ondertiteld door Irma Schiffers.

Door de geschiedenis te kennen kun je het heden begrijpen en inzicht krijgen in de toekomst die "zij" willen creëren.

 

 

 

 

15-1-2016

Voedselbossen

In voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. Het is een biodivers systeem dat ook nog eens voor voedselproductie zorgt.
Lees hier het dossier voedselbossen.

 

 

 

 

5-1-2016

Hoe duurzaam is een warmtepomp op grijze stroom?

Warmtepompen zijn in de woningbouw een veel gekozen oplossing als duurzame installatie. Maar hoe behulpzaam zijn ze bij het bestrijden van klimaatverandering?
Lees hier het antwoord.
 

 

 

18-7-2015

Meten is weten

Het temperatuurverloop van 1887 tot 2014
 

 

 

3 juli 2015

Wonderlijk Wild

In wonderlijk wild , een samenwerking van Natuurpunt met Velt, vind je tips om je tuin om te toveren tot een habitat waar dieren en wilde planten zich thuis voelen.
Aan wonderlijk wild is ook een wedstrijd gekoppeld. Doe mee en maak kans op enkele knappe prijzen.
Schrijf je in en ontvang de gratis gids en een e-mailnieuwsbrief met tips & tricks.
Hier een samenvatting uit de voorbije nieuwsbrieven.


 

 

12 juni 2015

Ter inspiratie: een Duits initiatief rond voedseloverschotten

Via het platform foodsharing.de kunnen particulieren, verenigingen, handelaars en producenten voedseloverschotten gratis aanbieden of afhalen. Hier wordt het groeiend aantal initiatieven in kaart gebracht. Via deze geanimeerde strip krijg je een betere kijk op de interne keuken.

 

 

27 mei 2015

Dag van het Park op 31 mei van 12 tot 17 uur in het Veltwijckpark

Voor de “dag van het park” kun je op de stand van transitie Ekeren een plan bekomen van het Veltwijckpark met genummerde aanduidingen die u leiden langs 9 eetbare planten. Een korte beschrijving van deze planten vind je achteraan het parkplan.

Een uitgebreidere beschrijving van de 9 voorgestelde eetbare planten kun je bekomen als je uw naam en e-mailadres achterlaat op de stand van transitie Ekeren.

Aan de wandeling in het park is een woordpuzzel verbonden die je recht geeft op een geschenk als je het juist woord gevonden hebt.

De wandelroute is ook hier beschikbaar.

 

 

24 april 2015

Zonne-energie is de toekomst.

Op een beurssite klinkt het zo: "Harde economische realiteit zal milieu redden"

Productiekost van zonne-energie blijft aan een razend tempo dalen.

Waar zonne-energie concurreert met kolen, gas, hydro en nucleaire energie is deze ondanks het nog maar korte ontstaan vele malen goedkoper dan olie. Momenteel maakt deze wereldwijd nog maar 1% van de totale energieproductie uit, echter tegen 2050 zal dit de grootste bron vormen volgens het International Energy Agency. Wereldwijd is de vraag zodanig groot naar zonnepanelen dat dit de bottleneck vormt voor een nog snellere expansie. Landen als China bouwen momenteel gigantische zonnefarms om de energiehonger te stillen.

In het Engels klinkt het zo: "Solar to be cheapest form of energy in 10 years"

 

 

3 april 2015

Voedseloverschotten en kansen voor de sociale economie.

Jaarlijks verdwijnt ongeveer twee miljoen ton voedsel in onze vuilnisbakken. Vermijden dat we voedsel weggooien is een opdracht van ons allemaal. Toch blijven bepaalde overschotten onvermijdelijk. Daarvan moeten we zorgen dat zoveel mogelijk voedsel opnieuw voor menselijke consumptie kan dienen. Partners uit de sociale en de gewone economie kunnen hier samen voor zorgen. Het succes hangt af van lokale oplossingen op maat en een slimme afstemming tussen vraag en aanbod.

Binnen het innovatieproject 'De reguliere en sociale economie, partners in de strijd tegen voedselverlies' bundelde Komosie de krachten met Sociaal Winkelpunt, Leren Ondernemen, Goed Gevoel, Levanto en de veiling Belürta. Dit project, gesteund door de Vlaamse overheid, had tot doel om samenwerkingen te onderzoeken en uit te bouwen met bedrijven die voedseloverschotten aanbieden en de ruime groep van sociale (economie) organisaties die hiermee sociaal aan de slag kunnen. Hierbij wordt ondersteuning gegeven voor de organisatie bij inzameling, opslag, verwerking en verdeling en voor de creatie van sociale tewerkstelling doorheen deze activiteiten.

Catherine Evrard coördinator van vzw Sociaal Winkelpunt zal hierover komen spreken op het

Transitiecafé
van 29 mei 2015 om 20:00 uur
in het EVA-centrum
inkom gratis

een samenwerking van Transitie Ekeren en EVA-ontmoetingscentrum, Kattenberg 54, 2180 Ekeren

Meer info op:
www.komosie.be/voedselverlies
www.sociaalwinkelpunt.be

 

 

18 maart 2015

Nederland kantelt, Nederland in balans

Een tegenlicht reportage ter inspiratie.
Voor transitie hebben ze het werkwoord kantelen bedacht.
Er is een hoogleraar transitiekunde in de persoon van Jan Rotmans.
Concrete projecten en echte mensen kun je vinden op http://www.nederlandkantelt.nl/

 

 

17 maart 2015

We hebben ander geld nodig

Het geldsysteem faalt. Slechts 2% van het geld is tastbare economie, 98% is zuiver speculatief. Van 1970-2010 kenden 145 landen een bankwezencrisis, 208 een monetaire crisis en 72 een staatsschuldencrisis. Gemiddeld één crisis per maand! Het geldsysteem is funest voor de duurzaamheid, want het maakt elke crisis erger dan nodig, stimuleert kortetermijndenken, vereist oneindige groei in een eindige wereld, concentreert de rijkdom bij een kleine elite en breekt de natuurlijke saamhorigheid tussen mensen af. Net nu we met een vergrijzende bevolking moeten investeren in een postkoolstofmaatschappij, loopt het geldsysteem op zijn laatste benen.

We moeten naar een monetair ecosysteem dat tegen een stootje kan en duurzaamheid bevordert. Dat kan met extra muntsystemen die allerlei doelen dienen: betere gezondheid, onderlinge samenwerking, milieubehoud, florerende lokale economie, enz. Die muntsystemen zijn niet alleen goed voor arme landen, niet alleen goed voor landen in crisis, maar ook goed voor ons eigen land.

In het boek "Geld en duurzaamheid" van "Bernard Lietaer" wordt dit verder uitgediept. Een voorproefje kan in de videopresentatie (Engelstalig) van Bernard Lietaer voor TEDxBerlin.

Een voorgaand boek "Het geld van de toekomst" dat niet meer te koop is, kun je downloaden.

 

 

10 februari 2015

 

Circulair ondernemen – het ondernemerschap in transitie

Een Nederlands initiatief dat navolging verdient.

De potentie van de circulaire economie is groot, maar waar begin je als bedrijf? Het Groene Brein presenteert de KennisKaart Circulaire Economie: een handzaam overzicht voor ondernemers om aan de slag te gaan met de circulaire economie.

De circulaire economie biedt grote kansen. Alleen al voor de Nederland is de potentiële waarde € 7,3 miljard per jaar, 54.000 banen en een CO2-reductie van 8%. Nederland zal als voorzitter van de EU in 2016 inzetten op de circulaire economie.

Maar ondernemers die de principes van de circulaire economie willen doorvoeren krijgen te maken met tientallen rapporten, initiatieven en bureaus. Voor deze ondernemers presenteert Het Groene Brein de KennisKaart Circulaire Economie.
Wegwijzer in de circulaire economie

In samenwerking met aangesloten wetenschappers heeft Het Groene Brein in de kenniskaart bijna 70 (wetenschappelijke) rapporten, publicaties en boeken over de circulaire economie verenigd. Een handzaam overzicht. Met focus op wat de ondernemer ermee kan.

“De KennisKaart Circulaire Economie schept orde in de chaos,” aldus Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein. “De kaart voorkomt dat ondernemers eindeloos rondjes draaien in de circulaire economie.”

De kenniskaart geeft concrete antwoorden op praktische vragen als:

       Hoe creëer ik waarde in een circulaire economie?
       Hoe financier ik, als MKB’er, de transitie naar een circulair bedrijfsmodel?
       Hoe realiseer ik circulaire inkoopprocessen?

Heideveld: “Het Groene Brein organiseert ook workshops om de principes van de circulaire economie te implementeren in een onderneming.” De KennisKaart Circulaire Economie is opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.  Ondernemers kunnen bij Het Groene Brein terecht om duurzame vragen op te laten lossen door de wetenschap. Het hart van Het Groene Brein wordt gevormd door een uniek, landelijk dekkend netwerk van prominente wetenschappers. Samen ontwikkelen zij nieuwe kennis voor de nieuwe economie. Zo werkt Het Groene Brein als katalysator voor de transitie naar een nieuwe, duurzame economie.

Download hier de kenniskaart

 

 

9 februari 2015

Een permacultuur Magazine

Beste bezoeker,

deze winter ben ik (Frank Anrijs) samen met enkele collega-permanauten al heel actief geweest achter de schermen.

Met enkele Vlamingen en Nederlanders zijn we gaan samenzitten en al snel bleek dat wij allemaal hetzelfde idee hadden: het is tijd voor een Nederlandstalig Permacultuur tijdschrift. En liefst zelfs één op papier!

Er zijn verschillende redenen hiervoor. De allerbelangrijkste is dat wij mensen willen verbinden. En hoe kan je beter mensen verbinden dan een tijdschrift uitbrengen dat iedereen die bezig is met permacultuur interesseert. Waar artikels inkomen met diepgang, waar uitleg gegeven wordt door specialisten in hun gebied, waar er nog plaats is voor lange artikels waarin je tot in detail kunt lezen hoe de vork aan de steel zit.

Want dat is volgens mij toch een beetje een trend bij alles op internet. Korter, vluchtiger, bondiger, … want dit is meestal de redenering die erachter zit: mensen lezen geen (lange) artikels.

Maar dat is toch niet helemaal juist!

Hoe weet ik dit?

Ik schrijf voor u soms brochures van 20+ bladzijden, en ik merk aan de reacties die in de mail binnenkomen heel goed dat deze wel degelijk gelezen worden. Er zijn echt wel mensen die op zoek zijn naar goede, accurate informatie over permacultuur en hier willen wij met het magazine aan tegemoet komen.

Opstart-fase

We gaan dus echt extreem ons best doen om het te laten slagen, momenteel zelfs een beetje ten koste van mijn eigen activiteiten (dat de blog niet meer zo regelmatig verschijnt heb je misschien al gemerkt :-(), maar dit is slechts tijdelijk.

We zitten momenteel dus volop in de opstartfase, en zijn bezig met het opmaken van een nul-nummer. Dit is een eerste versie van het tijdschrift, waarin we tonen wat we willen, op welke manier we gaan werken. Het is een voorbereiding op een volledige jaargang, een testversie waarin we nog moeten zoeken, nog moeten leren. Hierdoor kunnen we in volle vaart aan de eerste jaargang beginnen eind 2015!

Ik heb uw steun nodig!

Wij doen alles vrijwillig, onze drukker en de post spijtig genoeg niet. Om dus geld te hebben om de eerste editie te drukken (binnenkort zonder twijfel een collector’s item ;-)), hebben we een crowdfunding opgezet. U heeft er misschien links en rechts (via facebook, twitter, … ) al van gehoord, maar nu is het moment van handelen aangebroken!

Als u mij en mijn collega’s wilt steunen, als u wel iets ziet in een Permacultuur Magazine of als u gewoon graag permacultuur ziet groeien in de toekomst, dan is dit een ideale manier om te helpen. Via onderstaan link kunt u naar de crowdfunding gaan, er zijn verschillende opties om te steunen, ze staan uitgelegd langs de rechterzijbalk!

Ik wil het Magazine en Permacultuur steunen!

Alvast bedankt voor uw steun, zelfs al is deze enkel in gedachten, alle beetjes helpen :-),


Frank
Natuurlijke Moestuin
 

PS: Wilt u eerst nog wat meer achtergrond-informatie, dan kan u terecht op de site van het permacultuur Magazine: Permacultuur Magazine.


 

8 februari 2015

LETS Antwerpen provincie heeft nieuwe site.

Heb jij spullen die je graag met anderen wil delen?
Ben jij vaardig in dingen waarmee je anderen kan helpen?
Heb je zelf hulp nodig bij een karwei of mis je dat stuk gereedschap dat je eenmalig wil gebruiken?
Smeed je graag nieuwe vriendschapsbanden?
Vind jij ook dat niet alles in geld uitgedrukt kan worden?

Dan ben je bij onze LETS-groep POLLEKESLAND aan het juiste adres. Sluit je aan en bouw mee aan ons lokaal netwerk om goederen en diensten uit te wisselen.

Energielening, voordelig of renteloos lenen

Voor elke particulier woning in de stad Antwerpen kunt u bij het Energiebesparingfonds goedkoop of zelfs gratis lenen voor energiebesparende investeringen. U kunt maximaal 10 000 EUR lenen en betaalt terug op maximaal vijf jaar, renteloos of met een jaarlijkse rente van 2 %

Voor o.a. volgende werken: dak-, muur- en vloerisolatie, hoogrendementsglas, condensatieketel, thermostatische kranen en kamerthermostaat, zonnepanelen en zonneboiler.
 


 

4 februari 2015 van Len Buggenhout redacteur De Standaard

Red het klimaat, laat uw tuin verwilderen

Ook onze tuinen kunnen het klimaat redden. Privétuinen nemen in Vlaanderen een bijna even grote oppervlakte in als de bossen (8 procent tegenover 11) en met enkele ingrepen kunnen ze 900.000 ton koolstof vasthouden.

Plant een extra boom, als u de plaats hebt. Maak uw terras niet groter dan nodig en laat fijn gemaaid gras gewoon liggen. Of leg een moestuin aan, als u daar plezier uithaalt, en verwijder niet elke ­wilde bloem van tussen uw planten. De ecologische capaciteit van tuinen wordt immers zwaar onderbenut.
 

 

 

 

Naslag > Transitiegazet
backtotop